Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby jménem Evropské unie zahájila jednání o uzavření protokolu k dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu se Senegalskou republikou