Besluit (EU) 2016/1476 van het Europees Parlement van 28 april 2016 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling VI — Europees Economisch en Sociaal Comité