Sag C-57/14 P: Appel iværksat den 4. februar 2014 af Recaro Holding GmbH, tidligere Recaro Beteiligungs-GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 21. november 2013 i sag T-524/12, Recaro Holding GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)