Zaak C-57/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 februari 2014 door Recaro Holding GmbH, voorheen Recaro Beteiligungs-GmbH, tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 21 november 2013 in zaak T-524/12, Recaro Holding GmbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)