Oversigt over udvælgelsesprøver i EU-Tidende, C … A-udgaven