Schriftelijke vraag E-011025/10 Cristiana Muscardini (PPE) aan de Commissie. Choquerende Zwitserse campagne tegen grensarbeiders