Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.7971 – Goldman Sachs/Deutsche Bank/NBGI assets) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP)