Писмен въпрос E-4895/08, зададен от Erik Meijer (GUE/NGL) и Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) на Комисията. Загуба на печелившо производство на свинско месо за вътрешния пазар на Камерун и други западноафрикански държави поради дъмпинг от държави-членки на ЕС