Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение (ЕС) 2020/721 на Съвета от 19 май 2020 г., така че в него да бъде включена позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международната морска организация по време на 75-атата сесия на Комитета по опазване на морската среда и 102-рата сесия на Комитета по морска безопасност във връзка с одобряването на циркулярно писмо MSC-MEPC.5 относно типово споразумение за упълномощаване на признати организации, действащи от името на администрацията