Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COD 384 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COD 385 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (door de Commissie overeenkomstig artikel 189 A, lid 2 van het EG-Verdrag ingediend)