Sag F-118/07: Kendelse afsagt af Personaleretten den 10. april 2014 — Strack mod Kommissionen