Писмен въпрос E-5495/07, зададен от Robert Kilroy-Silk (НЕЗАВИСИМ) на Комисията. Диалог относно правата на човека в Пекин