85/161/EGKS: Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in het kader van de Raad bijeen, van 26 februari 1985 tot wijziging van Besluit 77/707/EGKS betreffende een communautair toezicht op de invoer van steenkool van oorsprong uit derde landen