Mål T-475/19: Talan väckt den 4 juli 2019 — Bunzl med flera mot kommissionen