Beschikking van de Commissie van 16/08/2010 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. COMP/M.5947 - SILVER LAKE / CIE / MULTIPLAN HOLDINGS) op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)