Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/600 af 30. april 2020 om fravigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/892, gennemførelsesforordning (EU) 2016/1150, gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014, gennemførelsesforordning (EU) 2015/1368 og gennemførelsesforordning (EU) 2017/39 for så vidt angår foranstaltninger til afhjælpning af den krise, som covid-19-pandemien har forårsaget