Propunere modificată de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind punerea în aplicare a Cerului unic european (reformare)