Pakeistas pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimo (nauja redakcija)