Likvideerimismenetlus – Otsus algatada järgmise kindlustusandja likvideerimismenetlus – Εurostar Ε.Α.Ε.Α.Ζ. (Avaldatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/17/EÜ (kindlustusseltside saneerimise ja likvideerimise kohta) artiklile 14)