Zaak C-488/16 P: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 6 september 2018 — Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise eV / Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Freistaat Bayern [Hogere voorziening — Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Woordmerk NEUSCHWANSTEIN — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 7, lid 1, onder b) en c) — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Aanduiding van de plaats van herkomst — Onderscheidend vermogen — Artikel 52, lid 1, onder b) — Kwade trouw]