De investeringen in de kolenmijnen- en staalindustrie van de Gemeenschap