Vraag nr. 47 van de heer BANDRES MOLET (H-0157/92) aan de Europese politieke samenwerking: Bezoek van de eerste minister van China aan de zuidelijke landen van de Gemeenschap