Bekendmaking overeenkomstig artikel 5, lid 2 — Oprichting van een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) (Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 (PB L 210 van 31.7.2006, blz. 19))