Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 244, 27 augustus 1999