Oficiul Organismului Autorităţilor Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice — Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2015