Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8011 — SIA Group/Airbus Group/JV) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)