Opleiding Europese mededingingsrecht ten behoeve van nationale rechters en justitiële samenwerking tussen nationale rechters