Zadeva C-26/20 P: Pritožba, ki jo je Rezon OOD vložila 20. januarja 2020 zoper sodbo Splošnega sodišča z dne 20. novembra 2019 v zadevi T-101/19, Rezon/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (imot.bg)