Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/986 av den 18 juni 2020 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2020/000 TA 2020 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)