SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 310/99 van David BOWE Radioactief afval