Oznámenie komisie o štátnej pomoci pre filmy a iné audiovizuálne diela: prijatie navrhovaných vhodných opatrení podľa článku 108 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie všetkými členskými štátmi