Comunicarea Comisiei privind ajutoarele de stat pentru filme și alte opere audiovizuale: Acceptarea de către toate statele membre a măsurilor adecvate propuse în temeiul articolului 108 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene