Mededeling van de Commissie betreffende staatssteun voor films en andere audiovisuele werken — Instemming van alle lidstaten met het voorstel voor dienstige maatregelen overeenkomstig artikel 108, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie