Schriftelijke vraag P-0102/10 van João Ferreira (GUE/NGL) aan de Commissie. Steun voor herstel in door noodweer getroffen gebieden in Portugal