Γραπτή ερώτηση αριθ. 1623/88 του κ. Dieter Rogalla προς την Επιτροπή Θέμα: Παροχή γλωσσικών υπηρεσιών για εκδηλώσεις στα κράτη μέλη