Kommissionens forordning (EØF) nr. 2330/89 af 28. juli 1989 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren