UK-Lerwick: Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Aanbesteding door het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Shetland Mainland (Tingwall/Sumburgh) en de eilanden Foula, Fair Isle, Out Skerries en Papa Stour Voor de EER relevante tekst