ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o stavu příprav na úplné provedení nových právních základů Schengenského informačního systému (SIS) v souladu s čl. 66 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1861 a čl. 79 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1862