Kohtuasi T-424/13: 7. augustil 2013 esitatud hagi — Jinan Meide Casting versus nõukogu