Vec C-310/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 25. júna 2015 – Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited, právny nástupca spoločnosti Sony France SA