Zaak C-310/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) op 25 juni 2015 — Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited, rechtsopvolger van Sony France SA