Asia C-310/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 25.6.2015 – Vincent Deroo-Blanquart v. Sony Europe Limited, jolle Sony France SA:n oikeudet ovat siirtyneet