Υπόθεση C-310/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Cour de cassation (Γαλλία) στις 25 Ιουνίου 2015 — Vincent Deroo-Blanquart κατά Sony Europe Limited, διάδοχος της Sony France SA