Zaak C-39/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (België) op 25 januari 2016 — Argenta Spaarbank NV tegen Belgische Staat