Schriftelijke vraag P-001454/11 Reinhard Bütikofer (Verts/ALE) aan de Commissie. Grondstoffeninitiatief van de EU