Dwar l-arkivju tal-web tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea

Werrej

 1. Għalfejn narkivjaw is-siti web?
 2. Min jista’ juża l-arkivju?
 3. X’narkivjaw?
 4. Dan kif jaħdem?
 5. Gwida għall-managers tas-siti web
 6. Politika ta’ tneħħija
 7. Informazzjoni legali
 8. Skopri aktar

Il-links għall-arkivju tal-web tal-UE bħalissa mhumiex stabbli.
Qed naħdmu bis-sħiħ fuq soluzzjoni u niskużaw ruħna għall-inkonvenjenza.
Jekk qed tfittex kontenut arkivjat, jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tim tal-preservazzjoni tal-internet tal-UE: op-web-preservation@publications.europa.eu

1. Għalfejn narkivjaw is-siti web?

Aktar u aktar informazzjoni tal-UE tinsab biss disponibbli fuq il-web. Madankollu, il-kontenut tal-internet ta’ spiss ikollu ħajja qasira u t-teknoloġiji tal-web jevolvu malajr. Għalhekk din l-informazzjoni tinsab f’riskju li tintilef, eż. meta s-siti web jinbiddlu b’mod sostanzjali jew jitqiegħdu offline.

Dan hu għaliex ħloqna arkivju tal-web mill-2013 ’l hawn għall-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi tal-UE (l-istituzzjonijiet tal-UE).

Dan l-arkivju jirrifletti l-kontenut u d-disinn tas-siti web kif kien f’xi mument partikolari. Bis-saħħa tiegħu, l-informazzjoni pprovduta mill-istituzzjonijiet fuq is-siti web tagħhom tibqa' disponibbli, anki jekk is-sit jew il-paġna oriġinali jkunu għebu kompletament jew parzjalment.

2. Min jista’ juża l-arkivju?

L-arkivju hu miftuħ u disponibbli online. Kulħadd b’konnessjoni tal-internet jista’ jikkonsultah u jużah.

3. X’narkivjaw?

Is-siti web tal-istituzzjonijiet tal-UE. Ħafna minn dawn huma ospitati fuq id-dominju europa.eu u huma arkivjati fuq bażi regolari.

Il-crawls ad hoc tas-siti web li se jitqiegħdu offline jew li se jinbidlu b’mod sostanzjali jistgħu jsiru fuq talba tal-istituzzjoni tal-UE rispettiva. Pereżempju, nistgħu narkivjaw paġni maħluqin għal ċerti avvenimenti.

Għalissa, ma narkivjawx is-segwenti:

 • Il-links għal siti web esterni. Meta s-siti arkivjati fihom links għal sit web estern se tkun ridirett lejn sit web ħaj. Eż. jekk issib link għas-sit web tan-Nazzjonijiet Uniti (https://www.un.org/) fuq verżjoni arkivjata tas-sit web tal-Europol, se tkun dirett lejn is-sit ħaj tan-NU.
 • Il-kontenut dinamiku.
 • Il-media soċjali
 • Il-bażijiet tad-data. Dan ifisser li t-tfittxijiet mhux se jaħdmu, lanqas il-links ibbażati fuq mistoqsijiet ta’ tfittxija.

4. Dan kif jaħdem?

Is-siti web jiġu arkivjati erba’ darbiet fis-sena bl-użu ta’ web crawler. Dan il-crawler iżur u jesplora s-siti web magħżulin billi jsegwi l-hyperlinks — b’mod li jixbah ħafna utent uman — u jagħmel kopji tal-paġni u l-files li jiltaqa' magħhom.

L-utenti jistgħu jinnavigaw is-siti arkivjati bħal sit web ħaj. Madankollu, l-arkivjar bi crawler għandu xi limitazzjonijiet tekniċi u bħala riżultat ċerti karatteristiċi ma jistgħux jaħdmu, inklużi s-segwenti:

 • it-tfittxija built-in tas-sit web oriġinali;
 • il-kontenut li jista’ jintlaħaq biss wara li tilloggja;
 • ċerti elementi tan-navigazzjoni, eż. id-drop-down menus, il-kaxxi tal-ittikkjar u xi mapep;
 • l-animazzjoni u l-logħob flash, il-media bi streaming u l-media soċjali inkorporata;
 • il-kumpless JavaScript;
 • il-POST funzjonalità.

5. Gwida għall-managers tas-siti web

Tħejjija tas-siti web għall-arkivjar

 1. Biex tottimizza l-kwalità tal-verżjonijiet arkivjati tas-sit web tiegħek, osserva dawn l-aħjar prattiki: il-ħolqien u ż-żamma ta’ siti web li jistgħu jinżammu. Dan huwa importanti b’mod speċjali għall-paġna ewlenija tiegħek, peress li hu l-punt ta’ dħul għall-crawler.
 2. Għal aktar informazzjoni, ara l-Gwida għall-Provvedituri tal-Informazzjoni.
 3. Jitneħħa l-kontenut li ma għandux jiġi ppreservat (u jkun aċċessibbli) fit-tul. Dan jista’ jkun għal raġunijiet bħad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (eż. id-drittijiet tal-awtur), il-kunfidenzjalità, il-privatezza, il-protezzjoni tad-data, eċċ.
 4. Jekk dan il-kontenut ma jkunx jista’ jitneħħa qabel l-arkivjar, ma jkunx jista’ jsir il-crawling bl-użu tar-robot.txt. files.

6. Politika ta’ tneħħija

Hemm ċirkostanzi leġittimi meta jista’ jkun meħtieġ li l-paġni jaħbu l-arkivji fil-web mill-arkivji pubbliċi.

Kulħadd jista’ jressaq talba għal tneħħija motivata. Jekk jogħġbok uża dan il-link biex tibdieha: op-web-preservation@publications.europa.eu.

It-tneħħija se tiġi kkunsidrata biss f’wieħed mill-każijiet segwenti:

 • jekk il-paġna tinkludi wieħed mit-tipi ta’ kontenut segwenti:
  • informazzjoni personali jew sensittiva, kif definit mir-Regolament (UE) 2018/1725 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni;
  • materjal protett bid-drittijiet tal-awtur li għalih ma jsirux id-drittijiet meħtieġa;
  • materjal jew messaġġi diffamatorji jew oxxeni;
 • jekk il-kontenut tal-paġna jista’ jikkawża diffikultajiet amministrattivi serji u reali lis-sid tas-sit web;
 • jekk il-paġna tkun ġiet ippubblikata b’rieda tajba, iżda ċ-ċirkostanzi għal din ikunu nbiddlu u t-tneħħija tagħha issa titqies xierqa;
 • jekk il-paġna tkun ġiet ippubblikata bi żball u t-tneħħija tagħha titqies meħtieġa biex tikkoreġi dan l-iżball.

7. Informazzjoni legali

7.1. Id-drittijiet tal-awtur

© Unjoni Ewropea, 2019

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet iwettaq l-arkivjar tal-web biex jippreserva s-siti web tal-Unjoni Ewropea. Il-biċċa l-kbira tal-kontenut arkivjat tas-siti web li huma aċċessibbli fl-arkivju web tal-UE (EUWA), hu taħt id-dritt tal-awtur tal-UE (jew tal-istituzzjonijiet, l-aġenziji jew il-korpi tal-UE). Is-sjieda u d-drittijiet tal-awtur tas-siti web tal-EUWA jibqgħu r-responsabbiltà tas-sidien tas-siti web.

Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, il-materjal miksub mill-EUWA jista’ jiġi riprodott liberament. Dan il-prinċipju ġenerali jista’ jkun suġġett għal kundizzjonijiet li jistgħu jkunu speċifikati f'avviżi individwali dwar id-drittijiet tal-awtur. Ma japplikax għal ritratti, videos, biċċiet ta’ mużika jew materjal ieħor soġġett għad-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali ta’ partijiet terzi (mhux tal-UE). F’każijiet bħal dawn, irid jintalab permess biex jintuża l-materjal direttament mid-detenturi tad-drittijiet tal-awtur. L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet ma jiġġustifikax li l-kontenut kollu ta’ partijiet terzi jkun immarkat kif xieraq.

Il-logos u t-trademarks kollha huma esklużi mill-permess ġenerali msemmi hawn fuq.

Kull mistoqsija li tirrigwarda dak li jinsab hawn fuq għandha tkun indirizzata lil OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

7.2. Stqarrija ta’ privatezza

8. Skopri aktar

Ikkuntattja lit-tim tal-arkivjar tal-internet: op-web-preservation@publications.europa.eu