Għoti ta’ flus u finanzjament

Din il-lista (mhix eżawrita) ta' fuljetti u kotba tagħti idea ċara dwar dak li tagħmel l-UE b'mod konkret għaċ-ċittadini u kif tista' ttejjeb il-ħajja tagħhom ta' kuljum: finanzjament tal-UE, boroż ta' studju, taħriġ u proġetti oħrajn. Hi tipprovdi wkoll informazzjoni utli dwar il-kriterji ta' eliġibbiltà u l-uffiċċji ta' kuntatt.