This page shows the 10 priorities like cogs

Għaxar prijoritajiet għall‑Ewropa

L-Unjoni Ewropea qed tħabbat wiċċha ma' sfidi li qatt ma rat qabel li jvarjaw minn rata għolja ta’ qgħad, tkabbir ekonomiku kajman, inċertezzi ekonomiċi u nuqqas enormi ta' investiment biex iwieżen il-pressjoni migratorja u l-isfidi ambjentali u ta’ sigurtà, flimkien ma' instabilità fir-reġjuni ta' madwarha. Biex jintlaħqu dawn l-isfidi, il-Kummissjoni ta' Jean-Claude Juncker identifikat l-10 prijoritajiet ewlenin li huma l-fokus prinċipali għall-Istituzzjonijiet tal-UE. Il-pubblikazzjonijiet hawn taħt jispjegaw x'tagħmel l-UE fl-oqsma ta' politika ta' prijorità, għaliex l-UE hi involuta u x'inhuma r-riżultati.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.