L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet), ibbażat fil-Lussemburgu, hu uffiċċju interistituzzjonali li l-kompitu tiegħu huwa li jippubblika l-pubblikazzjonijiet tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (Deċiżjoni 2009/496/KE, Euratom). L-attivitajiet ewlenin tiegħu jinkludu l-produzzjoni u t-tixrid ta’ pubblikazzjonijiet legali u ġenerali f’varjetà ta’ formati stampati u elettroniċi, jimmaniġġja firxa ta’ websajts li jipprovdu liċ-ċittadini tal-UE, il-gvernijiet u n-negozji b’aċċess diġitali għall-informazzjoni u d-dejta uffiċjali mill-UE, inkluż l-EUR-Lex, il-Portal tad-Dejta Miftuħa tal-UE, Pubblikazzjonijiet tal-UE, it-TED (Tenders Electronic Daily), CORDIS, u jiżgura l-preżervazzjoni fit-tul tal-kontenut prodott minn istituzzjonijiet u entitajiet tal-UE.