Transparenza - Dwar l-uffiċċju tal-pubblikazzjonijiet

Dockbar

Who we are - Job opportunities

Trasparenza

Bħala parti mill-impenn tal-Kummissjoni għat-trasparenza, id-Diretturi Ġenerali jippubblikaw informazzjoni dwar il-laqgħat esterni li saru mal-organizzazzjonijiet jew individwi li jaħdmu għal rashom.

Informazzjoni dwar il-laqgħat li saru mid-Direttur Ġenerali Rudolf STROHMEIER